Afrikaans Beloftes

02/22/12

Home

jaco@wedbyjaco.com

 

  AFRIKAANSE HUWELIKS FORMULIERE

  Copy en Paste nes julle lekker kry maak die belofte se woorde persoonlik en spesiaal vir julle self !!

  VOORBEEELD 1

  GEE MEKAAR DIE REGTERHAND

  JOHAN of jy bewus is van enige wettige verhindering tot jou huwelik met ISABEL wie se regterhand jy nou vashou?  (Geen) Is jy oortuig dat julle deur God saamgevoeg is?    (Ek is)

  ISABEL of jy bewus is van enige wettige verhindering tot jou huwelik met JOHAN wie se regterhand jy nou vashou?  (Geen) Is jy oortuig dat julle deur God saamgevoeg is?    (Ek is)

  BRUIDEGOM

  JOHAN in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan ISABEL deur die volgende te herhaal:

  Ek  JOHAN aanvaar jou  ISABEL as n kosbare gawe van God.  Ek sal jou liefh en een met jou wees soos Jesus en die Vader een is, sodat die eenheid van ons huwelik God mag verheerlik en ander na Hom toe trek.  Ek aanvaar die verantwoordelikheid as hoof van ons huis, net soos Christus die Hoof is van die gemeente en Homself daarvoor gegee het.  Ek sal my altyd beywer vir vrede in ons huwelik.  Ek sal simpatiek, beleefd en teer teenoor jou wees en aan jou getrou bly.  Ek sal jou sen en vir jou bid en die blydskap van die Here bewaar en nooit kwaad met kwaad vergeld nie.  Ek sal sorg dat die son nooit oor ons toorn ondergaan nie.  Ek sal altyd in waarheid en met liefde met jou praat.  Ek sal aan jou getrou bly en jou nooit verlaat nie, solank as wat ons leef.  Volgens God se Woord sal ons Goddelike gesondheid, vrede en voorspoed geniet en in harmonie met mekaar saamleef.

   EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE VROU.

   ISABEL in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan JOHAN deur die volgende te herhaal:

   Ek  ISABEL aanvaar jou  JOHAN as n kosbare gawe van God.  Ek sal jou liefh en een met jou wees soos Jesus en die Vader, sodat die eenheid van ons huwelik God mag verheerlik en ander na Hom toe trek.  Ek sal aan jou onderdanig wees en myself aan jou gee.  Ek sal jou altyd respekteer beskerm en eerbiedig.  Ek sal jou liefh en by jou staan.  Ek sal sorg dat die son nooit oor ons toorn ondergaaan nie en sal my beywer vir n verhouding van vrede met God en met jou.  Ek kies vandag om jou te volg en jou te erken as hoof van ons huis.  Ek sal altyd die waarheid teenoor jou spreek en aan jou getrou bly en jou nooit verlaat nie, solank ons leef.  Volgens God se Woord sal ons Goddelike gesondheid, vrede en voorspoed geniet en in harmonie met mekaar saamleef.

   EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE MAN.

  RINGE

  Die bruidspaar bevestig nou hul huweliks gelofte aan mekaar deur die wederkerige skenking van n ring, as teken en pand van hul huwelikstrou.

  Hierdie ring simboliseer die eindelose vereniging van my lewe met joune.  Jou drome is nou my drome, jou hoop is my hoop,  jou vrese my besordheid.  Jou teerheid my vreugde en jou liefde my sen.

  SENGEBED

  VERKLARING

  Nadat JOHAN en GERDA mekaar die eed van huweliks trou afgel het en hul verbond  aan mekaar bevestig het deur die wederkerige skenking van n ring, verklaar ek hulle wettig man en vrou in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.


  VOORBEELD 2

  WILLEM in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huwelik gelofte aan DEIDR deur die volgende te herhaal:

  Ek beloof om jou minnaar, metgesel en maat te wees. Jou vennoot in ouerskap. Jou bondgenoot in konflik. Jou grootste bewonderaar en jou mees gedigte teenstaander. Jou kameraad in avontuur. Jou student en leermeester. Jou troos in teleurstellings. Jou medepligtige in ondeundheid. Jou krag in swakheid en kwesbaar teenoor jou in my swakheid.  Om met jou te deel in ʼn verhouding van liefde, teerheid en genot. DEIDR, Ek het jou lief en jy is my beste maat.  Sal jy my toelaat om my lewe en alles wat ek is met jou te deel ?

  DEIDR in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huwelik gelofte aan WILLEM deur die volgende te herhaal:

  Ek beloof om jou minnares, metgesel en maat te wees. Jou vennoot in ouerskap. Jou bondgenoot in konflik. Jou grootste bewonderaar en jou mees gedigte teenstaander. Jou kameraad in avontuur. Jou student en leermeester. Jou troos in teleurstellings. Jou medepligtige in ondeundheid. Jou krag in swakheid en kwesbaar teenoor jou in my swakheid.  Om met jou te deel in n verhouding van liefde, teerheid en genot. WILLEM,  Ek het jou lief en jy is my beste maat.  Sal jy my toelaat om my lewe en alles wat ek is met jou te deel ?


  Voorbeeld 3

  BRUIDEGOM

  HANNES in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliksgelofte aan MICHELLE deur die volgende te herhaal:

  MICHELLE, ek wil my lewensreis met jou as my maat deel.  Ek sal jou bemin en respekteer in tye van geluk en ook in donkerder dae.  Ek sal jou opsoek vir liefde, raad en ondersteuning in watter omstandighede ookal. Ek wil my geluk en hartseer, my suksesse en mislukkings met jou deel.  Ek sal jou eer en getrou aan jou wees vir solank ons leef.   EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE VROU.

  BRUID

  MICHELLE in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliksgelofte aan HANNES deur die volgende te herhaal:

  HANNES, Ek wil my lewensreis met jou as my maat deel.  Ek sal jou bemin en respekteer in tye van geluk en ook in donkerder dae.  Ek sal jou opsoek vir liefde, raad en ondersteuning in watter omstandighede ookal. Ek wil my geluk en hartseer, my suksesse en mislukkings met jou deel.  Ek sal jou eer en getrou aan jou wees vir solank ons leef.   EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE MAN.


  VOORBEELD 4

  BRUIDEGOM

  BRIAN in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan INEKE deur die volgende te herhaal:

  Ek Brian neem jou Ineke as my wettige vrou.  Ek beloof voor getuies om getrou aan jou te wees, jou met my hele hart lief te h. Ek sal jou bystaan in goeie en slegte tye en jou help om jou drome te bewaarheid. Ek sal jou altyd beskerm en bemin tot die dood ons skei.

  BRUID

  INEKE in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan BRIAN deur die volgende te herhaal:

  Ek Ineke neem jou Brian as my wettige man.  Ek beloof voor getuies om getrou aan jou te wees, jou met my hele hart lief te h. Ek sal jou bystaan in goeie en slegte tye en jou help om jou drome te bewaarheid. Ek sal jou altyd beskerm en bemin tot die dood ons skei.


  Voorbeeld 5

  Hiermee neem ek, Armand, jou Jean, as my wettige vrou, om te deel in n verhouding van liefde, teerheid em geluk.   Ek sal by jou staan deur al ons mores, jou respekteer as mens, jou individualiteit, behoeftes en veranderings.  Ek kies om aan jou getrou te bly en geen losmaking te soek nie, tot die dood ons skei, en jou liefde te geniet vir solank ons leef.

  Hiermee neem ek, Jean , jou Armand, as my wettige man, om te deel in n verhouding van liefde, teerheid em geluk.   Ek sal by jou staan deur al ons mores, jou respekteer as mens, jou individualiteit, behoeftes en veranderings.  Ek kies om aan jou getrou te bly en geen losmaking te soek nie, tot die dood ons skei, en jou liefde te geniet vir solank ons leef.


  VOORBEELD 6

  ARNO in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan YOLANDA deur die volgende te herhaal:

  Ek ARNO aanvaar jou YOLANDA as n Gawe van God. Ek sal jou liefh en een met jou wees soos Jesus en die Vader een is.  Ek sal jou bemin en respekteer in tye van geluk en ook in donkerder dae.  Ek sal opsoek vir Liefde, raad en ondersteuning.  Ek sal simpatiek, beleefd en teer teenoor jou wees.  Ek wil my geluk en hartseer, my suksesse en mislukkings met jou deel.  Ek sal altyd in waarheid en met liefde met jou praat.  Ek sal jou eer en getrou aan jou wees vir solank ons leef. EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE VROU.

  YOLANDA in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan ARNO deur die volgende te herhaal:

  Ek YOLANDA aanvaar jou ARNO as n Gawe van God. Ek sal jou liefh en een met jou wees soos Jesus en die Vader een is.  Ek sal jou bemin en respekteer in tye van geluk en ook in donkerder dae.  Ek sal opsoek vir Liefde, raad en ondersteuning.  Ek sal simpatiek, beleefd en teer teenoor jou wees.  Ek wil my geluk en hartseer, my suksesse en mislukkings met jou deel.  Ek sal altyd in waarheid en met liefde met jou praat.  Ek sal jou eer en getrou aan jou wees vir solank ons leef. EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE MAN.


  VOORBEELD 7

  BRUIDEGOM

  DEON in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan MAGDA deur die volgende te herhaal:

  Ek versoek die persone teenwoordig om te getuig dat ek DEON jou MAGDA neem as my wettige vrou om te deel in n verhouding van liefde, teerheid en geluk. Ek sal by jou staan deur al ons mres, jou respekteer as persoon, jou individualiteit, behoeftes en veranderings. Ek kies om aan jou getrou te bly en geen losmaking te soek nie, totdat die dood ons skei en jou liefde te geniet vir solank ons leef. 

  EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE VROU.

  BRUID

  MAGDA in die teenwoordigheid van God en hierdie getuies, verklaar jou huweliks gelofte aan DEON deur die volgende te herhaal:

  Ek versoek die persone teenwoordig om te getuig dat ek MAGDA jou DEON neem as my wettige man om te deel in n verhouding van liefde, teerheid en geluk. Ek sal by jou staan deur al ons mres, jou respekteer as persoon, jou individualiteit, behoeftes en veranderings. Ek kies om aan jou getrou te bly en geen losmaking te soek nie, totdat die dood ons skei en jou liefde te geniet vir solank ons leef. 

  EK GEE JOU HIERMEE MY WOORD VAN TROU EN NEEM JOU AS MY WETTIGE MAN.


  RING OPSIES

  1.    Hierdie ring simboliseer die eindelose vereniging van my lewe met joune.  Jou drome is nou my drome, jou hoop is my hoop,  jou vrese my besordheid.  Jou teerheid my vreugde en jou liefde my sen.

   2.    Ek gee hierdie ring as ewige simbool van my liefde en belofte.

   3.    Ek gee hierdie ring as ewige simbool van my liefde en trou

  TERUG NA TUISBLAD

   

 

Home

This site was last updated 02/22/12